ženskosť po 3 mesiacoch: NIKDY by som si to nepomyslel!

Prečo na tom záleží?

Jedným z problémov s ženskosťou (Fem-ness) je to, aké ženské to cíti ako žena. A je veľmi odlišné byť mužom. Mužské telo je viac mužské. Už som to spomínal. Ženské telo je na druhej strane ženskejšie.

Aké to je byť ženskosťou? Ako už bolo spomenuté vyššie, na tejto stránke preskúmavam produkty pre väčšiu feminitu. Patria sem produkty, ktoré sa uvádzajú na trh s cieľom pomôcť ženám cítiť sa viac žensky. Ak ste prekonali nejakú traumu alebo ste zažili stratu rodiča alebo inú ťažkú situáciu, alebo ak ste so ženou zaobchádzanou odlišne a máte pocit, že na trhu existuje medzera, môžete si byť istí, Preskúmavam produkty, ktoré vám pomôžu cítiť viac ženskosť a nie medzeru. Čo je to binárny rod? Slovo binárne tu použijem na označenie troch hlavných pohlaví: mužského, ženského a nebinárskeho. V tomto článku sa budem venovať trom rôznym druhom výrobkov vrátane výrobkov osobitne navrhnutých pre ženy a výrobkov pre mužov a trans-ľudí. Spôsob, akým sa tieto výrobky uvádzajú na trh, bude rovnaký pre obe pohlavia.

Najnovšie názory na produkt

Femmax

Femmax

Esma Cantu

Ak hovoríte o Femmax, musíte si prečítať o Femmax - prečo? Ak si prečítate skúsenosti používateľov,...